អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនូវមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពព្រាបស

ខេត្តក្រចេះ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនូវមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពព្រាបស ស្ថិតនៅភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ៕