ក្រសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួន ១៨០,២៣៥នាក់

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី១ ជូនកងកម្លាំងកើនដល់ចំនួនសរុប១៨០,២៣៥នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន ១១១,៧៧០នាក់៕

ខាងក្រោមតារាងបញ្ជីបូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងការពារជាតិ៖