ក្រសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួនជាង១៩ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី១ ជូនកងកម្លាំងកើនដល់ចំនួនសរុប១៩០,១០៦នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន១១២,៧២៣នាក់៕

ខាងក្រោមតារាងបញ្ជីបូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងការពារជាតិ៖