រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ខេត្តក្រចេះ ៖ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តខេត្តក្រចេះបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានបង្ការការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ និង១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ៕ ដោយ ៖ ស៊ាន ចន្ទ័ដា