ក្រសួង​សុខាភិបាលចេញ​សារ​អប់រំ​​សុខភាព បង្ការជំងឺ​ដង្កាត់ក្នុងពេល​អាកាសធាតុ​ចុះ​ត្រជាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨​ បាន​ចេញសេចក្តី​ណែនាំ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ដើម្បី​ការពារ​សុខភាព​ និងចៀសផុតពីជំងឺ​ដង្កាត់​ដែល​អាច​កើតមាន​ជាយថាហេតុ​បណ្តាល​មកពី​អាកាស​ធាតុ​ចុះ​ត្រជាក់​៕