ប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រុក​មកចាក់​ថ្នាំ​ការពារ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​ច្រើនពេក​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​សុំ​ការយោគយល់​

​ភ្នំពេញ ៖ អាស្រ័យ​ដោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​សម្រុក​មកចាក់​ថ្នាំ​ការពារ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត​កាន់តែ​ច្រើនឡើងៗ​នេះ វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​មួយ​ដោយ​សុំ​ការយោគយល់ និង​អាស្រ័យ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​រង់ចាំ​យូរ​ក្នុង​ការជួប​គ្រូពេទ្យ៕

​សូមមេត្តា​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ទាំងស្រុង ៖