ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសបញ្ឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវថ្នាំលើសឈាម ចំនួន៤ប្រភេទជាបន្ទាន់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសបញ្ឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ និងប្រមូលមកវិញ នូវថ្នាំលើសឈាម ចំនួន៤ប្រភេទរួមមាន ៖ HYPERTEN Tablet, Losagen Tablet, LOSARTAS Tablet, LANZAAR Tablet ក្រោយរកឃើញថា ថ្នាំលើសឈាមប្រភេទនេះ បង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖