ស្ថានភាព​កំពស់​ទឹក​តាម​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​នានា​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ

​​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ បានចេញ​ព្រឹ​ត្តិ​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជលសា​ស្ត្រ​ទាំង​៨ រួមមាន​ស្ថានីយ​៖