តោះមកស្គាល់​ប្រទេសដែលមិនទាន់ជួបករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

បរទេស ៖ គិតមកដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសចំនួន១២ដែលមិនទាន់ជួបករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ណាមួយឡើយ។

ប្រទេសទាំងនោះរួមមានដូចជា ៖ -គីរីបាទី (Kiribati) -កោះម៉ាស្យល (Marshall Islands) -មីក្រូណេស៊ី (Micronesia) -ណារុ (Nauru) -កូរ៉េខាងជើង (North Korea) -ប៉ាលាវ (Palau) -សាម៉ូវ (Samoa) -កោះសូឡូម៉ុង (Solomon Islands) -តង់ហ្គា (Tonga) -តួកមេនីស្ថាន (Turkmenistan) -ទូវ៉ាលូ (Tuvalu) និងវ៉ាណូទូ (Vanuatu)។

សូមជម្រាប​ថា ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៧ ៤៥៦ ៤៧៧នាក់ ក្នុងនោះស្លាប់ ៦៧៥ ៧៦២នាក់ និងជាសះស្បើយ ១០ ៩២៧ ១៦០នាក់៕ ប្រភព ៖ Aljazeera